Svépomocí či ve spolupráci s partnery nabízíme pro úplnou nabídku služeb od "návrhu" po "kontrolu realizace" též dozorování realizací. Ať už kvalifikovaným způsobem  certifikovaného dozoru formou tzv. TDI, nebo necertifikovaný dozor zajišťující řádnou montáž svítidel dle původního záměru investora.

Tento dozor nabízíme od jednoduché kontroly dodaných svítidel či technologií při předání materiálu (někdy jsou dodané technologie s jinými typy, než byly prezentovány v technologických listech při výběrovém řízení) až po denní stavební dozor ve spolupráci s našimi partnery.