Kontrolní měření je završením celého procesu a je často součástí podmínek přidělení dotací.

Kontrolní měření je možné provádět jako orientační měření ke zjištění rámcových výsledků, nebo jako "protokolové". Tedy přesné ověření reality po dokončení zakázky s původně doloženými světelně technickými výpočty v rámci nabídky uchazeče, při kolaudacích dle norem atp. Měření se provádí certifikovanými měřícími přístroji. Dle určení kuppříkladu jasovou kamerou, jejíž výstupy jsou v současné době nutné pro řádné čerpání prostředků z dotačních titulů využívaných v rámci obnovy veřejného osvětlení, či luxmetry pro měření osvětlení prostor pro kolaudace anebo měřící přístroje určení pro měření Ra hodnot.