Realizace projektů osvětlení

Dalším krokem od návrhu osvětlení je realizace projektu.
Projekt je zpravidla nutnou součástí dokumentace v případě, kde je vnímán jako stavební realizace.

Po realizaci návrhu, světelných výpočtů a dalších potřebných podkladů může převzít tuto dokumentaci jeden z mých partnerů a zpracuje ve spolupráci se zákazníkem požadovaný typ projektové či jiné dokumentace.

Projektová dokumentace – Dokumentace pro nové realizace či rekonstrukce osvětlení.
Součástí projektové dokumentace je též výkaz výměr a kalkulace ceny.

Pasport osvětlení – Vyhotovení pasportu osvětlení, analýza současného stavu osvětlení, koncept osvětlení, návrh variantního řešení, vizualizace, architektonické řešení.

U specifického typu osvětlení - veřejného osvětlení, se jedná o "světelně technický pasport", který se zásadně liší od "pasportu komunikací" či "elektrotechnického pasportu" veřejného osvětlení.
Co obsahuje "světelně technický pasport" navíc?
  • vzdálenosti od kraje vozovky
  • délku výložníku
  • výšku sloupu
  • výšku ke světelnému bodu
  • šířky zelených pruhů
  • ...
...a nemálo dalších paramterů, které se ve výše uvedených pasportech zpravidla neobjevují a jsou zásadní pro vypracování správné poptávky pro dodavatele při obnově veřejného osvětlení. Obdobná data jsou důležitá i při zpracovávání obnovy osvětlení interiérového.