V dnešní době je již vhodné uvažovat nejen o možnostech rozsvítit a zhasnout osvětlení, ale zvážit i využití dalších doplňujících prvků.

Pryč jsou doby nejen rozsvícení či zhasnutí, ale též i časových spínačů či soumrakových čidel a jejich kombinace.

Dnes je vhodné zvážit co je cílem osvětlení a v návaznosti na tomto využití vyhodnotit chování těch, kterým má toto osvětlení sloužit jak z hlediska časového, tak množství těch, kterým má sloužit a jejich frekvence.

Jedním z možných způsobů využití systému, který je schopen tzv. autonomního režimu svítidel. Tento systém je schopen pracovat na dálku s každým svítidlem zvlášť. Hovoříme jak o interiérovém osvětlení, tak venkovním. Co to znamená v praxi?

 

Nové technologie - nečekané možnosti

Díky těmto technologiím, které již nejsou ani zas tak finančně náročné, lze snížit spotřebu natolik, že se Vám tyto technologie v čase zaplatí na úsporách. Současně máte mnohem větší komfort jak z hlediska využitelnosti svítidel, tak flexibility při požadavcích na změny v jejich provozu.

Při maximálním využití těchto technologií jste schopni i kdykoliv změnit okruhy a tak na daný vypínač spínat libovolná svítidla, či kdykoliv rozsvítit definované množiny svítidel.

Výledkem jsou pak:

- světlené ostrovy, vč. pohybujících se ostrovů

- světelné koridory

- řízené trasy

- dálková správa a vyhodnocování svítidel

...

 

Proto je vždy vhodné konzultovat své úvahy o změnách ve světle - ve světle nových technologií, zkušeností a možností.