Vítejte na stránkách věnovaných světelné konzultaci - SVĚTLO.CX

Stále nejsme z formálního pohledu společností, neboť jsme pracovali a stále pracujeme na osobní rovině, jak formálně, tak v praxi. Jsme sdružením světlených konzultantů, jak lidí pracujících na OSVČ, tak přidružených partnerských společností působících v oblasti poradenství a konzultací.

Snažíme se pracovat jak nejlépe umíme a stavíme se ke své práci s osobním nasazením. Proto se stále nazýváme jako sdružení světelných konzultantů se zkušenostmi v oboru od 10 až po 20 let. Neboť naše pracovní role je světelný konzultant. Naším cílem je ušetřit svým zákazníkům čas, kterého mají zpravidla trvale nedostatek. A plně jej využít způsobem, abychom dosáhli maximálního úspěchu ve všech úhlech pohledu při řešení situace našeho zákazníka. V konečném důsledku získá zákazník více, než kolik ho stojí naše služby, což je naší hlavní přidanou hodnotou.

V tomto oboru stále ještě není běžné najímat si světelného konzultanta, proto mi dovolte krátké představení naší role.

 

Naše poslání

Naším posláním je být poradním hlasem již od počátku během úvah o jakémkoliv řešení světla a osvětlení. Od myšlenky, zda má význam něco dělat s již stávajícím starším osvětlením, nebo nikoliv. U stávajících i nových instalací pak "jaké je nejlepší řešení" s ohledem na možné investice, provozní náklady a v neposlední řadě samozřejmě "jaký má být hlavní účel" této instalace.

Naším úkolem je zjistit z komplexního pohledu potřeby našeho zákazníka a zkoordinovat pak následnou práci tak, aby byl výsledek pro mého zákazníka co nejlepší.

 

Proč využít našich osobních služeb?

Dnešním řešením zpravidla bývá samostudium a následná poptávka řešení formou "nacenění" kokrétních svítidel, nebo pak poptávka po řešení přímo u dodavatelů.

Ani jedno často není to úplně nejlepší. Při objednávce kokrétních svítidel je často lepším řešením při světelném výpočtu kombinace několika typů svítidel. A při poptávce od dodavetelů je výsledek vždy ten, že zpravidla vítězí investiční cena nad kvalitou, nebo lepší obchodní dovednosti jednoho z poptávaných.

Příliš často se setkáváme s tím, že jsou špatné výpočty již v nabídkách dodavatelů, které vedou v budoucnosti ke zbytečným starostem po realizaci.

Naše služby mají zpravidla jeden výsledek - díky zkušenostem a znalostem každého z nás, a našich pracovních kolegů, zpravidla ušetříme na budoucích nákladech více, než kolik stojí v součtu naše služby.

S maximální snahou a s ohledem na zodpovědný přístup tak můžeme společně proměnit náš i Váš čas na přímý finanční přínos. Vždy pracujeme s důrazem na spokojenost zákazníka a s vírou, že doporučení má být na konci každé, námi dokončené, služby.

Naším heslem je: "Naše znalosti jsou tu pro Vás." Každý se věnujeme něčemu jinému, a tak je přirozené, že se vždy zpravidla vyplatí najmout si někoho, kdo se tématu věnuje dnes a denně. Vyplatí se to více, než se sám snažit proniknout do dané problematiky osobně. Naším tématem je oblast interiérového a venkovního osvětlení, ve které Vám rádi budeme osobně nápomocni.